CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

94 – Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký (Quyền Cục trưởng Cục quan hệ lao động và tiền lương)

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.

Thành viên sử dụng EOFFICE hay QUẢN LÝ VĂN BẢN phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng (nhấn vào tên tính năng để thực hiện đăng nhập).