65 – Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Thế Duy – Quyền CVP HĐND-UBND huyện Dt

65 – Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Thế Duy – Quyền CVP HĐND-UBND huyện Dt

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top