59 – Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm – HĐND tỉnh BD khóa X và trước kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện DT khóa V

Scroll to Top