59 – Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm – HĐND tỉnh BD khóa X và trước kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện DT khóa V

59 – Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm – HĐND tỉnh BD khóa X và trước kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện DT khóa V

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top