55 – văn bản về việc tang lễ của thân nhân cán bộ (ba vợ ông Nguyễn Văn Dũng – Phó TCA huyện Dầu Tiếng)

Scroll to Top