323 – Thông báo viếng nghĩa trang liệt sĩ, treo quốc kỳ, nghỉ lễ và trực bảo vệ cơ quan nhân KN 77 năm ngày Quốc khánh 02.9

Scroll to Top