323 – Thông báo viếng nghĩa trang liệt sĩ, treo quốc kỳ, nghỉ lễ và trực bảo vệ cơ quan nhân KN 77 năm ngày Quốc khánh 02.9

323 – Thông báo viếng nghĩa trang liệt sĩ, treo quốc kỳ, nghỉ lễ và trực bảo vệ cơ quan nhân KN 77 năm ngày Quốc khánh 02.9

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top