241 – văn bản về việc tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp giữa năm 2022

241 – văn bản về việc tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp giữa năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top