241 – văn bản về việc tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp giữa năm 2022

Scroll to Top