172 – Thông báo lịch TXCT sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 – HĐND tỉnh BD khóa X và sau kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa V, NK 2021-2026

172 – Thông báo lịch TXCT sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 – HĐND tỉnh BD khóa X và sau kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa V, NK 2021-2026

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top