15 – Văn bản về việc thông tin sai lệch giữa DLDC và dữ liệu BHXH của CNV tại các cty, DN trên địa bàn thị trấn

15 – Văn bản về việc thông tin sai lệch giữa DLDC và dữ liệu BHXH của CNV tại các cty, DN trên địa bàn thị trấn

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top