143 – Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 – HĐND tỉnh BD khóa X và trước kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện DT khóa V, NK 2021-2026

Scroll to Top