1091 – Thông báo về việc viếng nghĩa trang liệt sĩ, treo quốc kỳ, nghỉ Lễ và trực bảo vệ cơ quan nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 02/9

Scroll to Top