31 – Báo cáo kết quả tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo quản lý với CNLĐ lần II/2022 (có bút phê)

31 – Báo cáo kết quả tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo quản lý với CNLĐ lần II/2022 (có bút phê)

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top