31 – Báo cáo kết quả tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo quản lý với CNLĐ lần II/2022 (có bút phê)

Scroll to Top