684 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 06 và 06 tháng đầu năm – Phương hướng tháng 7 và 06 tháng cuối năm 2022

Scroll to Top