CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

57 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV và kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 12, phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2019

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.

Thành viên sử dụng EOFFICE hay QUẢN LÝ VĂN BẢN phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng (nhấn vào tên tính năng để thực hiện đăng nhập).