CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

562 – Thông báo ý kiến kết luận của ông Đỗ Hoàng Sơn – PTGĐ tại cuộc họp thực hiện phương án trả lương năm 2020

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.

Thành viên sử dụng EOFFICE hay QUẢN LÝ VĂN BẢN phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng (nhấn vào tên tính năng để thực hiện đăng nhập).