CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

320 – Thông báo ý kiến kết luận của ông Nguyễn Văn Minh – PTGĐ Công ty tại cuộc họp Ban Tổ chức tham gia Hội thao CNVC-LĐ Tập đoàn CNCS Việt Nam năm 2018

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.

Thành viên sử dụng EOFFICE hay QUẢN LÝ VĂN BẢN phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng (nhấn vào tên tính năng để thực hiện đăng nhập).