16 – Thông báo kết luận của bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – BT Đảng ủy – CT HĐTV Công ty tại cuộc họp chuẩn bị HN NLĐ 2023 và HN tổng kết SXKD 2022

Scroll to Top