16 – Thông báo kết luận của bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – BT Đảng ủy – CT HĐTV Công ty tại cuộc họp chuẩn bị HN NLĐ 2023 và HN tổng kết SXKD 2022

16 – Thông báo kết luận của bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – BT Đảng ủy – CT HĐTV Công ty tại cuộc họp chuẩn bị HN NLĐ 2023 và HN tổng kết SXKD 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top