1374 – Thông báo ý kiến kết luận của ông Nguyễn Đức Hiền – PTGĐ tại cuộc họp chuyên đề về xử lý các HĐ thi công đường sỏi đỏ tại các nông trường

Scroll to Top