1099 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, CT HĐTV; TGĐ Cng ty tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 09, sơ kết 09 tháng đầu năm – phương hướng tháng 10 và 03 tháng cuối năm 2023

Scroll to Top