98d – Giấy ủy quyền (Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – CT HĐTV ủy quyền cho ông Hồng Chí Bình – PTGĐ)

Scroll to Top