98c – Giấy ủy quyền (Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – CT HĐTV ủy quyền cho ông Nguyễn Thiện Sinh – PTGĐ)

Scroll to Top