987 – Thông báo luân canh trên DT đất trống quy hoạch các dự án NN UDCNC,KCN, KDC dự kiến bàn giao về địa phương, đất trống tái canh cao su và xen canh trên vườn cây cao su tái canh, KTCB

Scroll to Top