976 – Văn bản phát động phong trào thi đua tại Hội thao CNVC-LĐ Tập đoàn CNCS Việt Nam và Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XIII năm 2022

Scroll to Top