958 – Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ, phát hiện nghề nghiệp cho Cán bộ, công nhân Công ty năm 2022 – lần 2

958 – Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ, phát hiện nghề nghiệp cho Cán bộ, công nhân Công ty năm 2022 – lần 2

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top