947 – Văn bản về việc lập KH khung Bằng khen, Giấy khen, khen thưởng tổng kết, Hội nghị NLĐ và các phong trào thi đua

Scroll to Top