941 – Thông báo chuẩn bị số liệu phục vụ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện KH 9 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện 03 tháng cuối năm 2022

Scroll to Top