881 – Thông báo v/v tổ chức cho khách hàng xem tài sản, vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ thanh lý bán đấu giá

881 – Thông báo v/v tổ chức cho khách hàng xem tài sản, vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ thanh lý bán đấu giá

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top