858 – Thông báo v/v nghỉ Lễ và treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2022)

858 – Thông báo v/v nghỉ Lễ và treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2022)

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top