857 – Thư mời họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng 8, phương hướng tháng 9 năm 2022

857 – Thư mời họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng 8, phương hướng tháng 9 năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top