847 – Phương án bố trí lao động ở các Nông trường trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Scroll to Top