831 – Giấy ủy quyền (ông Nguyễn Quốc Việt – TGĐ ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Hiền – PTGĐ từ ngày 22-25/8/2022)

Scroll to Top