824 – Thông báo về việc tiêm vaccin phòng, ngừa bệnh Covid-19 liều nhắc lại (mũi 4) cho CB.CNLĐ trong toàn Công ty

Scroll to Top