805 – Thông báo tiếp tục tiêm vaccin phòng ngừa bệnh Covid-19 liều nhắc lại (mũi 4) cho CB CNLĐ trong toàn Công ty

805 – Thông báo tiếp tục tiêm vaccin phòng ngừa bệnh Covid-19 liều nhắc lại (mũi 4) cho CB CNLĐ trong toàn Công ty

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top