805 – Thông báo tiếp tục tiêm vaccin phòng ngừa bệnh Covid-19 liều nhắc lại (mũi 4) cho CB CNLĐ trong toàn Công ty

Scroll to Top