790 – Thông báo v.v chi trả lương làm thêm giờ đối với công nhân tham gia phục vụ công tác trồng mới năm 2022

790 – Thông báo v.v chi trả lương làm thêm giờ đối với công nhân tham gia phục vụ công tác trồng mới năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top