76 – Thông báo giải quyết chế độ tiền lương làm thêm vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023

76 – Thông báo giải quyết chế độ tiền lương làm thêm vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top