713 – Văn bản vv thống nhất chủ trương chỉ đạo tổ chức cạo bù do ảnh hưởng của những ngày mưa bão

713 – Văn bản vv thống nhất chủ trương chỉ đạo tổ chức cạo bù do ảnh hưởng của những ngày mưa bão

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top