69 – Kế hoạch tham gia diễn tập phương án chữa cháy và CNCH phối hợp nhiều lực lượng tại rừng phòng hộ Núi Cậu – Dầu Tiếng

Scroll to Top