637 – Thư mời họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng 6 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2022

Scroll to Top