CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

625 – Quyết định ban hành quy chế chấm điểm thi đua lao động sản xuất đối với cá nhân và tập thể trực thuộc của Công ty

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.

Thành viên sử dụng EOFFICE hay QUẢN LÝ VĂN BẢN phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng (nhấn vào tên tính năng để thực hiện đăng nhập).