62 – Quyết định v/v thành lập Tổ công tác giúp việc cho TGĐ làm việc với Đoàn khảo sát và Đoàn KTNN CN 6

Scroll to Top