616 – Thông báo tiếp tục tiêm vacxin phòng, ngừa bệnh Covid-19 liều nhắc lại cho CB.CNLĐ trong toàn Công ty

616 – Thông báo tiếp tục tiêm vacxin phòng, ngừa bệnh Covid-19 liều nhắc lại cho CB.CNLĐ trong toàn Công ty

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top