616 – Thông báo tiếp tục tiêm vacxin phòng, ngừa bệnh Covid-19 liều nhắc lại cho CB.CNLĐ trong toàn Công ty

Scroll to Top