582 – Thông báo vv tiêm vaccin phòng, ngừa bệnh Covid-19 liều nhắc lại (mũi 4) cho đối tượng CB.CNLĐ trong toàn Công ty

582 – Thông báo vv tiêm vaccin phòng, ngừa bệnh Covid-19 liều nhắc lại (mũi 4) cho đối tượng CB.CNLĐ trong toàn Công ty

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top