572 – Quyết định thành lập tổ kiểm kê máy móc thiết bị (sản xuất và quản lý), phương tiện vận tải, nhà cửa, kiến trúc, giao thông

Scroll to Top