572 – Quyết định thành lập tổ kiểm kê máy móc thiết bị (sản xuất và quản lý), phương tiện vận tải, nhà cửa, kiến trúc, giao thông

572 – Quyết định thành lập tổ kiểm kê máy móc thiết bị (sản xuất và quản lý), phương tiện vận tải, nhà cửa, kiến trúc, giao thông

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top