567 – Quyết định thành lập tổ kiểm kê công cụ, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm cao su các thiết bị văn phòng trong toàn Công ty và mủ cao su nguyên liệu tồn tại kho các nhà máy

Scroll to Top