567 – Quyết định thành lập tổ kiểm kê công cụ, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm cao su các thiết bị văn phòng trong toàn Công ty và mủ cao su nguyên liệu tồn tại kho các nhà máy

567 – Quyết định thành lập tổ kiểm kê công cụ, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm cao su các thiết bị văn phòng trong toàn Công ty và mủ cao su nguyên liệu tồn tại kho các nhà máy

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top