CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

565 – Quyết định thành lập Tổ kiểm kê công cụ, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm cao su và các thiết bị văn phòng lúc 0 giờ ngày 01.01.2019 (Điều chỉnh)

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.

Thành viên sử dụng EOFFICE hay QUẢN LÝ VĂN BẢN phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng (nhấn vào tên tính năng để thực hiện đăng nhập).