559 – Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm kê tài sản trên đất tại khu di tích lịch sử lô 49-50

559 – Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm kê tài sản trên đất tại khu di tích lịch sử lô 49-50

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top