559 – Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm kê tài sản trên đất tại khu di tích lịch sử lô 49-50

Scroll to Top