523 – Quyết định triệu tập cán bộ nông nghiệp, tài xế xe tải và công nhân các đơn vị hỗ trợ thực hiện công tác phục vụ Hội thi BTV năm 2022

Scroll to Top