523 – Quyết định triệu tập cán bộ nông nghiệp, tài xế xe tải và công nhân các đơn vị hỗ trợ thực hiện công tác phục vụ Hội thi BTV năm 2022

523 – Quyết định triệu tập cán bộ nông nghiệp, tài xế xe tải và công nhân các đơn vị hỗ trợ thực hiện công tác phục vụ Hội thi BTV năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top