521 – Quyết định thành lập tổ kiểm tra, giám sát công tác thực hiện gói thầu Tổ chức sự kiện Hội thi BTV thu hoạch mủ cao su Tập đoàn CNCSVN lần thứ XIII năm 2022

521 – Quyết định thành lập tổ kiểm tra, giám sát công tác thực hiện gói thầu Tổ chức sự kiện Hội thi BTV thu hoạch mủ cao su Tập đoàn CNCSVN lần thứ XIII năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top