498 – Thông báo Liên tịch về việc rà soát, tinh giản, giảm lao động gián tiếp, phục vụ và phương án điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2023

Scroll to Top