480 – Quyết định thành lập tổ thẩm định, tổ chuyên gia xét thầu qua mạng gói thầu Cung cấp dịch vụ giao nhận cao su xuất khẩu năm 2023

480 – Quyết định thành lập tổ thẩm định, tổ chuyên gia xét thầu qua mạng gói thầu Cung cấp dịch vụ giao nhận cao su xuất khẩu năm 2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top