469 – Quyết định thành lập tổ thẩm định và tổ chuyên gia xét thầu gói thầu Tổ chức sự kiện Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su Tập đoàn năm 2022

469 – Quyết định thành lập tổ thẩm định và tổ chuyên gia xét thầu gói thầu Tổ chức sự kiện Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su Tập đoàn năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top