469 – Quyết định thành lập tổ thẩm định và tổ chuyên gia xét thầu gói thầu Tổ chức sự kiện Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su Tập đoàn năm 2022

Scroll to Top